امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

گذر از رنجش بین ما

 
 
 
 
 
 
متن کارگاهی که خواهید خواند به رنجی که بین دو فرد به طور کلی در ارتباط افراد شکل می گیرد اشاره دارد، که جلوه‌ای از آن در درون هر فرد یعنی عرصه‌ی ارتباط با خود وجود دارد، احساس‌ها و افکار در وجود فرد فعال می شوند، و بر کیفیت ارتباط بیرونی هر فرد با دیگران تاثیر می گذارد.
 
در آنچه خواهیم خواند، تاثیر ارتباط همدلانه ای نفر اول را بر ارتباط درونی نفر دوم و بیش تر در کیفیت ارتباط بین دو فرد می بینیم و چگونگی فرایند را بیشتر می شناسیم.

 

 

کتابهای مرتبط

مشخصات کتاب