امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عطش

می‌خواهم به تو بدهم ، 

تو عطش آب داری 

من عطش سیراب کردن تو را

 

بنوش 

تا از تشنگی نمیرم! 

بهمن یزدانی