امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

گوش زرافه و شغال

 
 
 
 
 
چهار الگوی شنیدن در "زبان ‌زندگی" 
 
در این الگوی ارتباطی بنابراین زرافه نمادی است برای لحظاتی که ما با احساسات و نیازهای خود مرتبطیم و برای مرتبط شدن با احساس و نیازهای دیگران تلاش می کنیم و در مقابل شغال نمادی است برای لحظاتی که با احساسات و نیازهای خود و دیگران مرتبط نیستیم. 
مثلاً من به شما چیزی می‌گویم که به‌نظرم خیلی مهم است، شما پچ‌پچ می‌کنید،
 می‌خندید یا می‌گویید: 
"چقدر حرف تو احمقانه است! " 
 
من می‌توانم این جمله را به چهار شکل بشنوم: 
الف- گوش شغال را انتخاب و به سمت خودم می‌گذارم: 
از دست خودم عصبانی یا خجالت زده می‌شوم و یا احساس گناه می‌کنم و ممکن است به خودم بگویم: چقدر خنگی! نمی‌دانستی که چطور باید عمل کنی و حرف بزنی. خجالت نمی‌کشی!
ب- گوش شغال را انتخاب و به طرف شما می‌گذارم: 
از دست شما عصبانی می‌شوم و یا می‌خواهم شما را سرزنش کنم و ممکن است بگویم: خجالت بکشید! این حرف احمقانه نیست. شما نمی فهمید!
ج- گوش زرافه را انتخاب و به سمت خودم می‌گذارم: 
من سعی می‌کنم به قلب خودم گوش کنم، ببینم در درون من چه می‌گذرد و چه احساس و نیازی دارم. ممکن است آگاه ‌شوم که گیجم یا ناراحتم و نیاز به وضوح ، اطمینان یا آگاهی دارم و بعد از یافتن آن ممکن است بگویم: ناراحتم، و نیاز به توجه دارم. وقتی با این گوش‌ها می‌شنوم، نه از دست شما عصبانی هستم و نه از دست خودم. 
د- گوش‌ زرافه را انتخاب و به طرف شما می‌گذارم: من سعی می‌کنم حدس بزنم در قلب شما چه می‌گذرد و شما چه احساس و نیازی دارید بنا‌‌براین شاید از شما بپرسم: بی‌حوصله‌ای؟ نیاز به تنوع داری؟ دلت می خواهد در مورد موضوع دیگری صحبت کنیم؟... 
 
شنیدن ما فقط به آنچه که دیگران می‌گویند وابسته نیست بلکه به گوش‌هایی که ما داریم بستگی دارد؛ پس می توانیم انتخاب کنیم که در روابطمان گوش‌های زرافه ای مان را به کار گیریم.
 
 برای تهیه گوش ها می توانید با شماره تلفن 77496073 021 تماس حاصل فرمایید.